Woltyżerka


Woltyżerka dla dzieci i dorosłych - zajęcia i treningi

Woltyżerka to rodzaj dyscypliny jeździeckiej, polegającej na wykonywaniu elementów akrobatyczno-gimnastycznych na koniu. Prezentujemy katalog miejsc i klubów sportowych, w których prowadzone są zajęcia woltyżerki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Brak klubów związanych z dyscypliną woltyżerka Dodaj

Woltyżerka to dyscyplina polegająca na wykonywaniu ćwiczeń akrobatycznych na koniu. W tej dyscyplinie łączy się siłę fizyczną, elastyczność i niesamowitą koordynację jeźdźca z ruchami konia. Ten sport wymaga zaufania i harmonii między człowiekiem a zwierzęciem. 🤸‍♀️🐴

Historia woltyżerki ⌛

Historia woltyżerki sięga starożytnych cywilizacji, gdzie gimnastyka na koniach była częścią treningu wojowników. Sport ten pojawił się jednorazowo w programie olimpijskim w 1920 roku. Współczesna forma woltyżerki ukształtowała się w XX wieku w Niemczech jako forma przygotowania dzieci do jazdy konnej. Woltyżerka jest międzynarodową dyscypliną z własnymi mistrzostwami i turniejami.

Podstawowe zasady woltyżerki 📚

  • Wykonanie: Zawodnicy, solo lub w grupie, prezentują ćwiczenia akrobatyczne na grzbietach koni poruszających się na lonży po okręgu.
  • Ocena: Sędziowie przyznają punkty za trudność, technikę wykonania oraz walory artystyczne.
  • Konie i strój: Używane są specjalnie wyszkolone konie, a zawodnicy ubrani są w strój gimnastyczny zapewniający swobodę ruchów.
  • Zawody: Rozgrywane są dwa konkursy obowiązkowy i dowolny. Program obowiązkowy obejmuje 7 ćwiczeń, które zawodnik musi wykonać w określonym czasie. Program dowolny to prezentowanie wybranych ćwiczeń z podkładem muzycznym. 

Zawodnicy pracują zarówno nad swoją kondycją fizyczną, jak i psychiczną. Woltyżerka to dyscyplina, w której każdy ruch musi być wykonany w harmonii z koniem.