Jak założyć klub sportowy krok po kroku

Jak założyć klub sportowy krok po kroku?

Publikacja: 7 listopada 2023
Aktualizacja: 11 kwietnia 2024

jak-zalozyc-klub-sportowy-krok-po-kroku-ks.png

Założenie i prowadzenie klubu sportowego to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania, zarówno pod względem formalnym, jak i organizacyjnym. Poniżej znajduje się omówienie kluczowych aspektów, na które warto zwrócić uwagę, aby stworzyć funkcjonujący i prężnie rozwijający się klub sportowy.

Krok 1 - określenie celu działania klubu sportowego

Przede wszystkim, warto zacząć od określenia celów i misji klubu. Czy ma on służyć rekreacji, czy może dążyć do osiągnięć na arenie krajowej lub międzynarodowej? Czy ma działać w celach zarobkowych? Jeśli priorytetem jest prowadzenie działalności gospodarczej i dążenie do osiągnięcia zysku (często rozdzielanego między członków/udziałowców), wtedy mówimy o klubie sportowym, którego głównym celem jest generowanie dochodów. Przy prowadzeniu takiego klubu niezbędne jest uwzględnienie kilku istotnych ograniczeń. Klub sportowy nastawiony na zysk nie może działać w formie stowarzyszenia czy fundacji, które zaliczają się do grupy tzw. organizacji pozarządowych o charakterze niezarobkowym. Nie może również otrzymywać dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo kluby sportowe działające w celu osiągnięcia zysków nie mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na usługi sportowe i ulgi sponsorskiej. 

Ważne! Warto zaznaczyć, że zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą, mimo że ich głównym celem nie jest osiąganie zysku. Dochód generowany z takiej działalności jest przeznaczany na cele statutowe, takie jak wynagrodzenia trenerów, zakup niezbędnego sprzętu i inne działania związane z realizacją misji organizacji. 

Natomiast, gdy priorytetem jest realizacja statutowych celów, a ewentualna działalność gospodarcza oraz zysk mają charakter dodatkowy, to klub można określić jako taki, który nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Krok 2 - wybór formy prawnej dla klubu sportowego

Porównanie zalet i wad założenia klubu sportowego jako stowarzyszenia, spółki lub fundacji pomoże wybrać odpowiednią formę prawną dla klubu sportowego. 
Kluby sportowe mogą działać jako: 

Wybór odpowiedniej formy prawnej zależy od celów i potrzeb klubu sportowego. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować zalety i wady obu form prawnych przed podjęciem decyzji.

analiza kosztów założenia klubu sportowego

Krok 3 - analiza kosztów założenia klubu sportowego

Założenie klubu sportowego wiąże się z kosztami rejestracyjnymi, których wysokość zależna jest od typu klubu sportowego. Na przykład rejestracja klubu w formie stowarzyszenia bez działalności gospodarczej może być darmowa lub kosztować jedynie 10 złotych. Natomiast jeśli klub planuje prowadzić działalność gospodarczą jako stowarzyszenie, to będzie to wiązać się z opłatą w wysokości 600 złotych.

Po zalegalizowaniu działania klubu, koszty się nie kończą - założyciele muszą pamiętać o kosztach utrzymania, na które składają się m.in.:

  • koszty utrzymania obiektów sportowych — wynajem lub utrzymanie obiektów sportowych, takich jak boiska, hale czy baseny,
  • opłaty za trenerów i personel — wynagrodzenia dla trenerów, instruktorów oraz personelu administracyjnego,
  • zakup sprzętu sportowego — koszty związane z zakupem niezbędnego sprzętu dla uprawiania danej dyscypliny sportowej,
  • ubezpieczenia - koszty związane z ubezpieczeniem członków klubu oraz obiektów sportowych.

Krok 4 - stworzenie statutu klubu sportowego

Statut klubu sportowego to podstawowy dokument regulujący działalność organizacji. Dokument powinien zawierać:

  • określone cele statutowe — cele, które chce osiągnąć, np. rozwój sportowy, promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczna, reprezentowanie klubu,
  • strukturę organizacyjną — opis organów klubu, takich jak zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie członków oraz ich kompetencje,
  • zasady członkostwa — warunki przyjęcia do klubu, obowiązki i prawa członków, składki członkowskie,
  • zasady finansowania klubu — źródła dochodów klubu, zasady gospodarowania środkami,
  • zasady zmiany statutu — procedury wprowadzania zmian w statucie klubu.

Tworzenie statutu klubu sportowego wymaga przemyślenia wielu aspektów działalności organizacji. Od określenia celów statutowych zależy m.in. możliwość udziału w konkursach o dofinansowanie. Warto skonsultować się z prawnikiem lub innymi specjalistami, aby upewnić się, że statut jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Krok 5 - rejestracja klubu sportowego krok po kroku

To ostatni etap, który zależy od wybranej formy prawnej prowadzenia klubu sportowego: